Vegye fel Velünk a kapcsolatot

Környezetvédelem

A XXI. századi ember életében meghatározó szerepet kellene betöltenie a környezetvédelemnek. A mai világban általánosságban véve van szükség a környezet védelmére, a környezettudatosságra. Az oka egyszerű: ha tönkretesszük a Földet a hanyagsággal, szennyezéssel, vagy csak a környezetvédelem figyelmen kívül hagyásával, azzal a Globális jövőnket tesszük kockára, az unokáink, dédunkáink jövőjét.

A környezetvédelem tehát nem más, mint olyan feladatok és problémák megoldására tett törekvések, melyek a szűkebb és tágabb értelembe vett minket körülvevő világ egészségének megőrzése, és állapotának jobbítása érdekében teszünk.

Ezzel próbálva kiküszöbölni az esetleges környezeti veszélyeztetést, szennyezés megelőzését, a károk mérséklését, és a károsító folyamatok minimalizását, megszűntetését.

A célok eléréséhez szükséges feltételrendszert a környezetvédelem érdekében hozott jogszabályok adják meg, melyek betartása belátható módon mindenki számára kötelesség, és egyben nagy felelősség a jövőre nézve.

Ezek a jogszabályok a környezeti elemek védelme érdekében lettek foganatosítva, úgy, mint a föld védelme, a levegő-és a víz védelme. Az élővilág és az emberi lét jövője a felsorolt környezeti elemek védelmétől függ, azoktól elválasztani nem lehet.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok, szolgáltatások

 • kapcsolattartás a hatóságokkal, szakhatóságokkal az engedélyeztetés, engedélyezés során
 • környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése, arról folyamatos tájékoztatás
 • tanácsadás környezetvédelmi és környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben, különösen az engedélyeztetés, engedélyezés során
  a hatóság (előre bejelentett) helyszíni szemléjén történő részvétel, aktív közreműködés
 • környezetvédelmi szabályzat elkészítése
 • környezetvédelmi tervfejezet elkészítése
 • környezetvédelmi oktatások, képzések tartása az alkalmazottak számára;
 • hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása
 • hulladékgazdálkodási engedélykérelmek előkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbításában részvétel;(szakértők külön megállapodással)
 • éves, negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése a környezetvédelmi hatóság felé a hulladékgazdálkodás területén (okir ehir:részl-év );a levegőtisztaság-védelem területén (okir lm); (favi)
 • új hatósági bejelentések, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése a környezetvédelmi hatóság felé (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízminőség védelem, stb.);(kar)
 • MOHU OKIR regisztráció
  vállalati környezetvédelmi kommunikáció lebonyolítása
 • a működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása; szakértők kiválasztásában részvétel.
 • a cég környezetvédelmi helyzetének felmérése, értékelése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabálynak megfelelő állapot biztosításához szükséges intézkedésekre.
Hívjon minket most...